lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Zehan Yao

Research Interest

  1. Time resolved THz spectroscopy
     
  2. Time resolved emission spectroscopy in UV-VIS-NIR and THz range

Selected Publications

Zehan Yao, Yuanyuan Huang, Qian Wang, Fangrong Hu, Baogang Quan, Junjie Li, Changzhi Gu, Xinlong Xu, Tunable surface-plasmon-polariton-like modes based on graphene metamaterials in terahertz region[J]. Computational Materials Science,2016, 117: 544-548.

Zehan Yao, Lipeng Zhu, Yuanyuan Huang, Longhui Zhang, Wanyi Du, Zhen Lei, Soni Ajay, Xinlong Xu, Interface properties probed by active THz surface emission in graphene/SiO2/Si heterostructures[J]. ACS Applied Materials & Interfaces,2018, 10: 35599-35606.

Zehan Yao, Yuanyuan Huang, Lipeng Zhu, Petr A. Obraztsov, Wanyi Du, Longhui Zhang, Xinlong Xu, Interfacial THz generation from graphene/Si mixed-dimensional van der Waals heterostructure[J]. Nanoscale, 2019, 11:16614-16620.

Zehan Yao

Email: zehan.yao@chemphys.lu.se

Office: 

Phone: 

Mobile: